Privacy

Chính sách sử dụng

  • Những thông tin của khách hàng được thu thập thông qua quá trình sử dụng
  • Cung cấp các thông tin bằng cách đăng ký, đăng nhập thành viên
  • Bạn có quyền không cung cấp các thông tin đã được yêu cầu, đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn những thông tin dịch vụ đầy đủ và chất lượng nhất.
  • Tùy vào các trường hợp chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng tài khoản trên website mà không cần báo trước.

Bảo mật thông tin cá nhân

Tất cả thông tin của khách hàng cung cấp đều được bảo mật. Tuy nhiên website không tránh khỏi những hành vi phá hoại bất hợp pháp hoặc virut. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do website hoạt động không hiệu quả.

Khi truy cập vào website bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình đăng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh do bạn không chấp hành đúng những quy định. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trên bạn không cần cung cấp các thông tin cho chúng tôi và ngừng sử dụng website.